Mo?nosti dopravy

 • P?i objednávce realizované do 14 hod., odesíláme zbo?í ještě tentý? den. Zbo?í byste tedy měli obdr?et nejpozději do 3 pracovních dn?.
 • Na výběr máte z několika zp?sob? doru?ení:

  

GLS – doprava k vám dom? (doprava zdarma, dobírka 59 K?)

Rychlý a efektivní zp?sob doru?ení p?ímo k Vám dom? zaru?í firma GLS. Ji? druhý den od objednání se m??ete těšit na sv?j balí?ek. Po jeho p?edání dopravci vás bude GLS informovat prost?ednictvím e-mailu a SMS o termínu a ?ase doru?ení, který je mo?né upravit dle vaší pot?eby. V p?ípadě, ?e vás dopravce nezastihne, doru?í zbo?í následující pracovní den.

Sledovat vaši zásilku nebo měnit termín doru?ení m??ete prost?ednictvím odkazu na webu GLS.

IN TIME – doprava k vám dom? (doprava zdarma, dobírka 59 K?)

Zbo?í k vám dom? bezpe?ně a rychle doru?í firma IN TIME, díky ní? se m??ete ji? druhý den těšit z vašeho vysněného kousku. Po p?edání balí?ku do p?epravy vás IN TIME bude informovat prost?ednictvím SMS o termínu a ?ase dodání, který je mo?né dle vaší pot?eby změnit. Pokud vás dopravce nezastihne, pokusí se o doru?ení následující pracovní den.

Sledovat vaši zásilku nebo měnit termín doru?ení m??ete prost?ednictvím odkazu na webu IN TIME.

?eská pošta – Balík Do ruky (doprava zdarma, dobírka 59 K?)

Další mo?ností dopravy na vaši zvolenou adresu je Balík Do ruky od ?eské pošty. Kamkoliv budete pot?ebovat zásilku dodat, ?eská pošta se postará o p?edání. Ihned po p?evzetí balíku do p?epravy vás ?eská pošta bude informovat prost?ednictvím SMS a emailem o datu doru?ení. P?i neúspěšném doru?ení ulo?í pošta vaší zásilku na nejbli?ší výdejní místo, odkud si ji m??ete do 7 dní vyzvednout. Úlo?ní dobu je mo?né prodlou?it na 15 dní.

Sledovat vaši zásilku nebo měnit termín doru?ení m??ete prost?ednictvím odkazu na webu ?eské pošty.

PPL – doprava k vám dom? (doprava zdarma, dobírka 59 K?)

Rychlý a efektivní zp?sob doru?ení p?ímo k Vám dom? zaru?í firma PPL. Ji? druhý den od objednání se m??ete těšit na sv?j balí?ek. Po jeho p?edání dopravci vás bude PPL informovat prost?ednictvím e-mailu,sms a telefonického hovoru o termínu a ?ase doru?ení, který je mo?né upravit dle vaší pot?eby. V p?ípadě, ?e vás dopravce nezastihne, doru?í zbo?í do nejbli?šího výdejního místa

Sledovat vaši zásilku nebo měnit termín doru?ení m??ete prost?ednictvím odkazu na webu PPL

Zásilkovna – osobní odběr (doprava zdarma, dobírka 59 K?)

Objednané zbo?í si m??ete osobně vyzvednout do 7 dní na více ne? 3000 pobo?kách sítě Zásilkovna.

BIBLOO EXPRESS (doprava zdarma, dobírka 59 K?)

Nejrychlejší doru?ení ji? do 2 hodin od objednání. Naši kurý?i jezdí ka?dý všední den od 10 do 22 hod v rámci katastrálního území Praha. Objednané zbo?í lze zaplatit rychlým bankovním p?evodem nebo platební kartou p?ímo u ?idi?e.

BIBLOO FASHION ONLINE STORE (doprava zdarma)

Pot?ebujete mít ještě dnes sv?j balí?ek doma? Pak pro Vás máme jedine?nou mo?nost vyzvednutí v obchodním centru Kotva (p?ízemí, OD Kotva - Revolu?ní 655/1, Praha 1, Pondělí - Neděle 9:00 - 20:00) v BIBLOO FASHION ONLINE STORE. Sta?í si zp?sob dopravy zvolit v objednávce a jakmile bude Vaše objednávka p?ipravena k vyzvednutí, budeme Vás informovat prost?ednictvím e-mailu a SMS zprávy.

 

V p?ípadě jakýchkoliv dotaz? jsme p?ipraveni Vám poradit ka?dý všední den od 8 do 17 hod. na naší infolince 222 701 000 nebo na e-mailu: info@bibloo.cz 

 

Mo?nosti platby

Pro vaše pohodlí nabízíme několik typ? plateb.

Platba kartou

Pro platbu kartou budete p?esměrováni na zabezpe?enou a prově?enou platební bránu spole?nosti PayU.
Po úspěšném dokon?ení platby se vám ihned zobrazí potvrzení o provedené platbě.

Online p?evod p?es vaše internetové bankovnictví

Pro online platbu p?es vaše internetové bankovnictví zvolte pole s logem banky, u které máte sv?j ú?et. Po dokon?ení objednávky budete p?esměrováni na stránky vašeho internetového bankovnictví, kde provedete platbu, jak jste zvyklí.

Bankovní p?evod

Po dokon?ení objednávky obdr?íte e-mailem informace k platbě p?evodem. Objednané zbo?í odesíláme v den, kdy se nám platba p?ipíše na ú?et.

Online platby probíhají prost?ednictvím slu?by PayU.

Platba p?es Twisto Pay

Twisto Pay je platební metoda, díky které platíte a? poté, co si zbo?í v pohodlí domova vyzkoušíte. E-shop Vám zašle zbo?í dom? a vy následně platíte pouze to co si ponecháte. Na úhradu máte celých 14 dn?. Všechny informace o platbě dostanete od Twista e-mailem. Vrácení zbo?í se ?ídí standardními obchodními podmínkami e-shopu. Slu?ba je zcela zdarma a není t?eba se nikde p?edem registrovat. Pouze pro osoby starší 18 let.

Z preventivních d?vod? doporu?ujeme volit jinou platbu ne? dobírkou.

Dobírka / Platba p?i doru?ení

?ástku zaplatíte hotově p?i p?evzetí balíku od zásilkové slu?by nebo p?i osobním vyzvednutí.

 

Reklamace

Pot?ebujete zbo?í reklamovat? Vytiskněte si jednoduchý reklama?ní formulá?, p?ilo?te kopii daňového dokladu (faktury) a spolu se zbo?ím jej odešlete na adresu:

BIBLOO
Pr?myslová 485 (DC4)
252 61 Jene?
 

Reklamované zbo?í nám pošlete ?ádně zabalené, aby nedošlo k poškození p?i p?epravě. Balí?ek neposílejte na dobírku. Taková zásilka nebude p?evzata.

Záru?ní lh?ta je zákonem stanovena na 24 měsíc?, u našeho zbo?í slou?í daňový doklad (faktura) zároveň jako záru?ní list. Reklamace se nevztahují na závady zp?sobené nesprávným pou?itím a opot?ebením neodpovídajícím zp?sobem. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zbo?í nebo jeho zástupcem. Maximální doba vy?ízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale budeme sa sna?it vše maximálně urychlit.

Stáhněte si reklama?ní formulá?.

Vyměna zbo?í

Pokud Vám zakoupené zbo?í velikostně nesedí, máte mo?nost výměny za jinou velikost, pokud ji máme skladem.

Jak postupovat p?i výměně

 • 1. P?esvěd?te se na naši webové stránce, ?e po?adovanou velikost máme skladem.
 • 2. Pokud máme velikost na skladě, pošlete nám prosím ?ádost na info@bibloo.cz nebo nám zavolejte na tel ?íslo: +420 222 701 000., abychom Vám mohli zbo?í zarezervovat a nedošlo k jeho vyprodání.
 • 3. V p?ípadě výměny, nesmí zbo?í jevit známky opot?ebení. Musí být v originálním obale, se všemi etiketami od výrobce.
 • 4. Vyplňte formulá? pro výměnu, který najdete v objednávce, nebo si jej stáhněte zde a p?idejte do balíku spolu se zbo?ím.
 • 5. P?ilo?te kopii faktury.
 • 6. Balík pošlete doporu?eně na adresu:

  BIBLOO
  Pr?myslová 485 (DC4)
  252 61 Jene?

 

 • 7. Zásilku odešlete do 60 dní od p?evzetí objednávky.
 • 8. Balík neposílejte na dobírku. Tato zásilka nebude p?evzata.
 • 9. Dopravu zbo?í od zákazníka hradí v?dy zákazník. 

Vrácení zbo?í

Pokud vám zakoupené zbo?í nevyhovuje, m??ete ho vrátit a my vám vrátíme peníze. V p?ípadě vrácení celé objednávky vám pošleme i ?ástku za poštovné, pokud bylo v p?vodní objednávce hrazeno. Lh?tu pro vrácení zbo?í jsme prodlou?ili na 60 dní. Máte tak dostatek ?asu si oble?ení a doplňky vyzkoušet a nákup promyslet.

Vrácené zbo?í musí být ?isté a nesmí jevit známky opot?ebení. Zašlete jej v originálním obalu, tedy nap?íklad v nepolepené krabici od bot, se všemi etiketami od výrobce, vyplněným formulá?em a s kopií dokladu o koupi zbo?í v našem obchodě. Zásilku odešlete do 60ti dn? od p?evzetí zbo?í. Dopravu zbo?í od zákazníka hradí v?dy zákazník.

Zbo?í odešlete doporu?eně na adresu:

BIBLOO
Pr?myslová 485 (DC4)
252 61 Jene?
 

Stáhněte si formulá? pro vrácení objednávky.
Zásilku neposílejte na dobírku.

Kontakt

E-mail: info@bibloo.cz
Telefon: +420 222 701 000

Naše zákaznická podpora Vám je k dispozici ka?dý pracovní den od 8 do 17 hod. 
Pokud se dovoláte mimo pracovní dobu, budeme Vás co nejd?íve kontaktovat zpět.

Faktura?ní adresa: 
Digital People, a.s.
Seifertova 823/9
Praha 3 - 130 00
I?: 28197071
DI?: CZ28197071

 

Vratková adresa:

BIBLOO
Pr?myslová 485 (DC4)
252 61 Jene?

 

Citibank ?eská republika

?íslo ú?tu: 2531850118/2600

 Podle zákona o evidenci tr?eb je prodávající povinen vystavit kupujícímu ú?tenku. Zároveň je povinen zaevidovat p?ijatou tr?bu u správce daně online; v p?ípadě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 • BIBLOO VIP
  U?ívejte si nakupování s exkluzivními vyhodami.
 • Doprava zdarma
  Doprava zdarma i v p?ípadě vyběru dopravy BIBLOO EXPRESS.
 • A? 60 dní na vrácení
  Zbo?í m??ete vrátit do 60 dní bez udání d?vodu.
 • Doru?ení druhy den
  P?i objednávce realizované do 14 hod. odesíláme zbo?í je?tě tenty? den. Zbo?í byste tedy měli obdr?et nejpozději do 2 pracovních dn?.
 • 222 701 000
  Jsme vám k dispozici
  v pracovní dny
  mezi 8:00 – 17:00 hod.
 • Ově?eno zákazníky
  Tě?í nás, ?e se k nám ?asto vracíte, máme 99 % spokojenych zákazník?.
Nahoru
二十八岁未成年免费观看,手机国产乱子伦精品视频